Сис Груп Холд

screenshot-bijusviat-com-2016-10-29-01-00-07
Bijusviat.com
29.10.2016

Сис Груп Холд

screenshot-sisgroup-bg-2016-10-29-01-04-33

Създаване на цялостна корпоративна визия за Сис Груп Холд.

За компанията е изработен корпоративен уеб сайт, система за публикуване на обяяви за работа.

http://bijusviat.com/

Сайта е изграден с:

  • HTML
  • PHP
  • CSS
  • JS
  • MySql

screenshot-sisgroup-bg-2016-10-29-01-04-45