All for you България

screenshot-hashove-bg-2016-10-29-00-34-53
Хъшове
29.10.2016
screenshot-kohinor2000-com-2016-10-29-00-40-55
Kohinor2000.com
29.10.2016

All for you България

screenshot-glucoseshop-bg-2016-10-29-00-27-08

Създаване на цялостна корпоративна визия за All for you България.

За компанията са изработени: корпоративен уеб сайт, профили в социални мрежи и рекламни материали.

http://glucoseshop.bg/

Сайта е изграден с:

  • HTML
  • PHP
  • CSS
  • JS
  • MySql

screenshot-glucoseshop-bg-2016-10-29-00-27-00