screenshot-shatosolei-com-2016-10-29-00-22-06
Shatosolei.com
29.10.2016
screenshot-www-gabrovski-light-com-2016-10-28-22-17-16
Габровски ООД
28.10.2016

BGDreshki.com

screenshot-bgdreshki-com-2016-10-29-00-19-09

Създаване на цялостна корпоративна визия за BGDreshki.com.

За компанията са изработени: корпоративен уеб сайт, профили в социални мрежи и рекламни материали.

http://bgdreshki.com/

Сайта е изграден с:

  • HTML
  • PHP
  • CSS
  • JS
  • MySql

screenshot-bgdreshki-com-2016-10-29-00-17-39