screenshot-all4students1-com-2016-10-29-00-53-27
All4students1.com
29.10.2016
screenshot-spec-bg-2016-10-29-00-45-48
Spec.bg
29.10.2016

Educationforall.eu

screenshot-educationforall-eu-2016-10-29-00-48-35

Създаване на цялостна корпоративна визия за Educationforall.eu.

За компанията са изработени: корпоративен уеб сайт, профили в социални мрежи и рекламни материали.

http://educationforall.eu/

Сайта е изграден с:

  • HTML
  • PHP
  • CSS
  • JS
  • MySql

screenshot-educationforall-eu-2016-10-29-00-48-59