screenshot-glucoseshop-bg-2016-10-29-00-27-08
All for you България
29.10.2016
screenshot-shatosolei-com-2016-10-29-00-22-06
Shatosolei.com
29.10.2016

Kohinor2000.com

screenshot-kohinor2000-com-2016-10-29-00-40-55

Създаване на цялостна корпоративна визия за Кохинор2000.

За компанията са изработени: корпоративен уеб сайт, профили в социални мрежи и рекламни материали.

http://kohinor2000.com/

Сайта е изграден с:

  • HTML
  • PHP
  • CSS
  • JS
  • MySql

screenshot-kohinor2000-com-2016-10-29-00-24-33