screenshot-kohinor2000-com-2016-10-29-00-40-55
Kohinor2000.com
29.10.2016
screenshot-bgdreshki-com-2016-10-29-00-19-09
BGDreshki.com
29.10.2016

Shatosolei.com

screenshot-shatosolei-com-2016-10-29-00-22-06

Създаване на цялостна корпоративна визия за Shatosolei.com.

За компанията са изработени: корпоративен уеб сайт, профили в социални мрежи и рекламни материали.

http://shatosolei.com/

Сайта е изграден с:

  • HTML
  • PHP
  • CSS
  • JS
  • MySql

screenshot-shatosolei-com-2016-10-29-00-20-44